Doelstelling van de stichting Raviv

Het levend houden van de nagedachtenis van VN-vredessoldaat Raviv van Renssen, die op 8 juli 1995 is omgekomen bij Srebrenica en
het breed uitdragen en overdragen van de vredesidealen en het optimisme van Raviv aan anderen door het organiseren van activiteiten.

De stichting Raviv beschikt over ruimte in Seynes, in Zuid-Frankrijk.

 

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de middelen en organisatie van activiteiten en bestaat uit vier onbezoldigde personen:  Voorzitter Ben van Renssen, penningmeester Rob Cohen, secretaris Paula Meier en bestuurslid Johan Bergsma.